Puur! Privacy verklaring

Privacy verklaring

Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Janneke Beers, Puur! Praktijk voor Kinderen, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt.


Dat betekent onder andere dat:

  • ik duidelijk vermeld (via deze privacyverklaring) met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk;
  • ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; ik je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • ik passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
  • ik jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Contactformulier

Ik bied via deze website mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens worden bewaard zolang nodig is om jouw antwoord af te handelen.


Publicatie

Ik publiceer jouw gegevens niet.


Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je deze website bezoekt, wordt er een mededeling getoond over het cookiegebruik. Je verdere gebruik van deze website vat ik op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat deze website dan niet meer optimaal werkt.


Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Janneke Beers

Puur! Praktijk voor Kinderen