Kindercoaching/ counseling

Praktische en kortdurende 

begeleiding naar meer gelukplezier


Kindercoaching en counseling


Je wilt dat je kind graag naar school gaat, vriendjes heeft en lekker meedoet.

Kinderen kunnen echter ook kampen met nare gevoelens die het dagelijkse leven behoorlijk kunnen frustreren.

Het is niet expres, je kind weet zich er gewoon geen raad mee, maar wordt er wel op afgerekend. Lastiger is het nog wanneer de oorzaak een raadsel lijkt. Samen met je kind ga ik op zoek naar de oorzaak en hoe ermee om te gaan. 


Tijdens de integratieve kindsessies gaan we vaak van niet weten naar herkennen en van aanvaarden naar uiteindelijk integreren in je bestaan. 

'Ik ben het probleem niet, ik heb het slechts.'

Wat betekent het 'integratieve' in de kindercoaching/ counseling?

Hoe vaak zijn we bij het oplossen van andermans problemen niet bezig met antwoorden geven en oplossingen aandragen.

Dit gaat helemaal voorbij aan de kennis die het kind zelf al heeft. Kinderen zijn vaak hun eigen grootste deskundigen. Ze weten vaak wat er aan de hand is, waar dat vandaan komt en soms zelfs hoe dit op te lossen. Als integratief kindercoach begeleid ik de kinderen bij hun wensvraag, counseling zet ik in bij het oplossen van psychosociale problematiek. Samen vinden we de oplossing om dit te integreren in zijn/haar leven waardoor het niet langer ‘puur geluk’ in de weg staat.

Werkwijze


Eerst ontvang je per e-mail een vragenlijst. Vervolgens nodig ik je, zonder kind, uit voor een gesprek in mijn praktijk in Hoogwoud. Om te zorgen dat het een gezamelijk traject wordt, is goede informatie heel waardevol en essentieel. Hiervoor is het belangrijk dat alle verzorgenden/ouders aanwezig zijn. 


Bij de kindsessies zijn de ouder(s) niet aanwezig. Zo voelt jouw kind zich volledig vertrouwd en vrij om te zeggen wat hij of zij voelt, denkt en wil. Vaak weten kinderen heel goed wat er aan de hand is en soms zelfs wat de oplossing is. Tijdens de sessies begeleid ik jouw kind om bij de oplossing te komen.

Meestal zijn 5 tot 10 sessies voldoende om een kind weer te laten opbloeien.

Na 5 sessies evalueren we, tijdens een oudergesprek, de ontwikkeling van je kind en bekijken we wat er eventueel nog meer nodig is.

Tarieven kindercoaching/ counseling

-Intake gesprek met ouders /  oudergesprek

gratis

-Kind sessie / brusjes sessie

65 euro per keer

-Schoolobservatie

65 euro (excl. reiskosten 0,25 euro/km)

(prijzen incl. BTW)